This Week's Winning Number is / Y rhif buddugol yr wythnos hon yw

193164

Congratulations to our lucky ticket holders! If you’re a winner we’ll be in touch, so there’s no need to claim. Easy!

Llongyfarchiadau i’n chwaraewyr lwcus!Os ydych chi’n enillydd, byddwn yn cysylltu â chi, felly nid oes angen i chi hawlio eich gwobr. Hawdd!

Past Results / Canlyniadau blaenorol

Check back on previous results / Edrychwch yn ôl dros y canlyniadau blaenorol

177832

11/05/19

646198

04/05/19

898598

27/04/19

140081

20/04/19

Not Been Your Lucky Week?

Take out another number and increase your chances of winning...

Heb fod yn lwcus y tro hwn?

Dewiswch rif arall i gynyddu eich siawns o ennill…

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2019. All rights reserved.
close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies