Please click here to read our notice on COVID-19

1st prize
£25,000
With 6 digits matched
2nd prize
£1,000
With 5 digits matched
3rd prize
£25
With 4 digits matched
4th prize
5 entries into the next draw
With 3 digits matched

Welcome to Loteri Cymru

From just £1 per week you can be a part of the all-Wales lottery creating winners across Wales and raising vital funds for Welsh charities. It’s a win-win for people in Wales – you can enjoy trying your luck at winning our huge £25,000 jackpot knowing that whether your number comes up or not, Welsh charities win every time!

Playing is simple - each ticket costs £1 and when you sign up you'll be given a unique 6-digit game number. Every week a winning number is drawn. If you match 3 or more digits, you win a prize!

It's quick and easy to join online. You can pay by card or subscribe by Direct Debit. Why not try your luck today?

Croeso i Loteri Cymru

O £1 yn unig yr wythnos, gallwch fod yn rhan o’r loteri Cymru gyfan sy’n creu enillwyr ledled Cymru ac sy’n codi arian hanfodol i elusennau yng Nghymru. Pobl Cymru sy’n elwa bob tro – gallwch fwynhau rhoi cynnig ar ennill ein prif wobr anferth o £25,000 gan wybod bod elusennau yng Nghymru yn ennill bob tro, p’un a yw eich rhif yn ymddangos ai peidio!

Mae chwarae yn syml – mae pob tocyn yn costio £1 a phan fyddwch yn cofrestru, cewch rif gêm 6-digid unigryw. Bob wythnos, tynnir tocyn buddugol. Os bydd 3 digid neu fwy yr un fath â’ch rhai chi, byddwch yn ennill gwobr!

Mae ymuno ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch dalu gyda cherdyn neu danysgrifio drwy Ddebyd Uniongyrchol. Beth am roi cynnig arni heddiw?

Our Charities

Play Loteri Cymru in support of five fantastic Welsh charities. All profits from the Loteri go towards their vital work.

Take your chance to win, and give these charities a chance to win as well!

Ein Helusennau

Chwaraewch Loteri Cymru i gefnogi pum elusen wych yng Nghymru. Mae holl elw’r Loteri’n cyfrannu at eu gwaith hanfodol.

Cymerwch eich cyfle i ennill a byddwch yn rhoi cyfle i’r elusennau hyn ennill hefyd!

This Week's Winning Number / Y Rhif Buddugol yr Wythnos Hon

020442

Winning number for draw dated: 15/10/2021. Match 3 or more digits in the correct place in the sequence to win a prize.

Rhif buddugol y rownd 15/10/2021. Parwch 3 neu fwy o ddigidau yn y lleoliad cywir yn y dilyniant i ennill gwobr.

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2021. All rights reserved.

Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. Charities Trust is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 6068.

The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Management Centre Limited, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years. Sterling Management Centre Limited is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 3137.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies