How it Works / Sut mae’n gweithio

Playing Loteri Cymru is easy. It’s a number match game of just 6 digits. Our players go into the draw every week for a chance to win up to £25,000.

Here’s how it works:

 1. Pick how many entries you’d like – it’s just £1 per weekly entry.
 2. You can pay for your lottery entries by Direct Debit or debit card payment.
 3. You’ll receive your own, unique 6-digit lottery number, or numbers, by email.
 4. Your numbers will be entered every week automatically, if you have credit in your account.
 5. Every Friday a six-digit winning lottery number is drawn.
 6. The aim of the game is to match up your digits in the correct place in the winning sequence to win prizes.
  • 6 digits in the correct place wins £25,000
  • 5 digits in the correct place wins £1,000
  • 4 digits in the correct place wins £25
  • 3 digits in the correct place wins 5 entries into the next draw
 7. Prizes are sent straight out to you, so you don’t even need to claim!

And it’s as simple as that! Now you know how to play, we hope you’ll join us creating winners and supporting charities in Wales.

If you have any more questions, check out our handy FAQs. Lottery rules apply, you can view them here.

Mae chwarae Loteri Cymru yn hawdd. Mae’n gêm paru rhifau gyda chwe digid yn unig. Mae ein chwaraewyr yn cael eu hychwanegu at y gystadleuaeth bob wythnos am gyfle i ennill hyd at £25,000.

Dyma sut mae’n gweithio:

 1. Dewiswch sawl cynnig yr hoffech chi – £1 yn unig yw pob cynnig wythnosol.
 2. Gallwch dalu am eich cynigion loteri trwy Ddebyd Uniongyrchol neu dalu gyda cherdyn credyd/debyd.
 3. Byddwch yn derbyn eich rhif neu rifau loteri 6 digid unigryw drwy e-bost.
 4. Bydd eich rhifau’n cael eu cynnwys bob wythnos yn awtomatig os oes gennych gredyd yn eich cyfrif.
 5. Bob dydd Gwener, caiff rhif loteri chwe digid buddugol ei dynnu.
 6. Nod y gêm yw paru eich digidau yn y lleoliad cywir yn y dilyniant buddugol i ennill gwobrau.
  • Mae 6 digid yn y lleoliad cywir yn ennill £25,000
  • Mae 5 digid yn y lleoliad cywir yn ennill £1,000
  • Mae 4 digid yn y lleoliad cywir yn ennill £25
  • Mae 3 digid yn y lleoliad cywir yn ennill 5 cynnig arall yn y rownd nesaf
 7. Mae’r gwobrau’n cael eu hanfon atoch yn syth, felly nid oes angen i chi eu hawlio!

Ac mae hi mor syml â hynny! Rydych yn gwybod sut i chwarae bellach, felly gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni i greu enillwyr a chefnogi elusennau yng Nghymru.

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin defnyddiol. Mae rheolau’r Loteri’n berthnasol, gallwch eu gweld nhw yma.

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2021. All rights reserved.

Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. Charities Trust is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 6068.

The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Management Centre Limited, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years. Sterling Management Centre Limited is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 3137.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies