Our Charities / Ein Helusennau

Loteri Cymru is run for the benefit of charities in Wales. As the all-Welsh lottery, we’re passionate about raising funds together with our players, and then using the charitable funds for the benefit of Wales!

Elusennau yng Nghymru sy’n elwa o Loteri Cymru. Fel loteri Cymru gyfan, rydym yn teimlo’n angerddol dros godi arian ar y cyd â’n chwaraewyr, ac yna defnyddio’r rhoddion elusennol er budd Cymru!

Where your money goes

So that you know exactly where your money is going, and you can witness the benefit of your contributions, five Welsh charities are receiving 100% of the profits.

Our players support five fantastic Welsh charities:

  • LATCH - a charity that supports children who are receiving treatment for cancer at the Children’s Hospital for Wales and their families
  • Welsh Hearts – The Heart Charity for Wales (Calonnau Cymru – Eluseny y galon dros gymru)
  • Youth Cymru - a national voluntary organisation with over eighty years’ experience supporting young people and youth workers in Wales.
  • North Clwyd Animal Rescue – who care for and rehome over 1800 domestic pets a year
  • Hope Rescue

By playing Loteri Cymru to win prizes, you are also playing a big part in supporting all five of these charities in delivering their vital work in Wales.

In time our mission is to distribute funds even more widely in Wales – so stay tuned!

I ble mae eich arian yn mynd

Fel bod modd i chi wybod ble yn union yr aiff eich arian, ac i weld sut mae eich cyfraniadau’n gwneud gwahaniaeth, mae pum elusen yng Nghymru’n derbyn 100% o’r elw.

Mae ein chwaraewyr yn cynorthwyo pum elusen wych yng Nghymru:

  • LATCH – elusen sy’n cefnogi plant sy’n derbyn triniaeth ar gyfer canser yn Ysbyty Plant Cymru a’u teuluoedd
  • Calonnau Cymru – Elusen y Galon dros Gymru
  • Youth Cymru – sefydliad gwirfoddol cenedlaethol sydd â dros 80 mlynedd o brofiad o gynorthwyo pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yng Nghymru.
  • North Clwyd Animal Rescue – sy’n gofalu am dros 1800 o anifeiliaid anwes y flwyddyn ac yn dod o hyd i gartrefi newydd iddynt
  • Hope Rescue

Trwy chwarae Loteri Cymru i ennill gwobrau, rydych hefyd yn helpu i gefnogi’r pum elusen hon i gyflawni eu gwaith hanfodol yng Nghymru.

Gydag amser, ein nod yw dosbarthu arian yn ehangach fyth yng Nghymru – felly cadwch lygad allan!

Not already playing?

PLAY NOW AND SUPPORT THESE CHARITIES

Ddim yn chwarae eisoes?

CHWARAEWCH YN AWR I GEFNOGI’R ELUSENNAU HYN

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2021. All rights reserved.

Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. Charities Trust is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 6068.

The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Management Centre Limited, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years. Sterling Management Centre Limited is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 3137.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies